Osnovne informacije o kliničkoj studiji

Referenca:Non-interventional multicenter randomized, non placebo-controlled clinical study; 2015, MEDIRAE s.r.o, SR
Tip studije:Klinička studija tipa neinterventnog biomedicinskog istraživanja
Autorizovana služba:BSK – Etički komitet (13 članova)
Cilj studije:Procena kliničke efikasnosti medicinskog sredstva RECTOVENAL® Acute kod odraslih pacijenata sa hemoroidalnom bolešću usmerena uglavnom na akutnu fazu hemoroidalne bolesti.
Trajanje:Oktobar 2015 – Decembar 2015 (8 nedelja)
Ispitanici:395 distribuiranih upitnika, od toga 328 kompletiranih (203 žene, 125 muškaraca, starosti 14-95 godina)
Doziranje:Pacijenti su dobili besplatni uzorak RECTOVENAL® Acute-a sa preporučenom upotrebom 2 puta na dan (ujutru i uveče) u toku 5-7 dana, a potom 2-3 puta nedeljno do povlačenja simptoma. Svaki pacijent je dobio upitnik koji je trebalo popuniti nakon završetka primene proizvoda.
Multicentrična studija:5 ambulanti, 8 apoteka
Uvid:Otvorena, bez placebo kontrolne grupe
Randomizacija:Na osnovu preporuke lekara/farmaceuta, na dobrovoljnoj osnovi

Rezultat studije za uočene simptome i kliničke znake

Svrab

Više od 83% ispitanika je prijavilo smanjenje ili potpuni prestanak svraba i iritacije u prvom satu nakon aplikacije RECTOVENAL Acute-a.

Uticaj Rectovenala na svrab

Vlaženje

Više od 67% ispitanika je prijavilo smanjenje ili potpuni prestanak vlaženja u prvom satu nakon aplikacije RECTOVENAL Acute-a.

Uticaj Rectovenala na curenje

Bol

Više od 74% ispitanika je prijavilo smanjenje ili potpuni prestanak bola u prvom satu nakon aplikacije RECTOVENAL Acute-a.

Uticaj Rectovenala na bol

Krvarenje

Više od 69% ispitanika je prijavilo smanjenje ili potpuni prestanak krvarenja u prvom satu nakon aplikacije RECTOVENAL Acute-a.

Uticaj Rectovenala na krvarenje
Grafikon delovanja Rectovenala

Zaključak kliničke studije

KLINIČKA EFIKASNOST medicinskog sredstva RECTOVENAL® Acute kod odraslih pacijenata koji boluju od hemoroidalne bolesti sa akcentom na akutnu fazu hemoroidalnog napada je POTVRĐENA.

VIŠE OD 70% PACIJENATA je prijavilo nestanak ili značajno smanjenje neprijatnih simptoma hemoroidalne bolesti poput svraba, krvarenja, bolova, peckanja i iritacije u roku od jednog sata od primene RECTOVENAL® Acute.